Privacy

AVG


Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht inzake privacy en gegevensbescherming: de AVG (in het Engels GDPR).

Globaal komt deze nieuwe wet er op neer dat jouw privacyrechten zijn uitgebreid en dat HV AVanti meer verantwoordelijkheid heeft voor het verzamelen, opslaan en verwerken van die (persoons)gegevens.

Privacy Policy


HV Avanti heeft een Privacy Policy opgesteld, waarin beschreven is welke gegevens verzameld worden en met welk doel. Die Privacy Policy staat hier.

AVG Verklaring


Avanti heeft volgens het stappenplan van Stichting AVG de nodige stappen gezet, wat heeft geresulteerd in de AVG-verklaring. Dit is geen juridisch document, maar een verklaring waarin aangegeven is dat we alle inspanningen hebben gepleegd om te voldoen aan de Algemene verordening Gegevensbescherming.

Die AVG-verklaring kun je hier inzien.

Nog vragen?


Daarnaast wijzen we je er nog maar eens op dat je zelf je gegevens kan inzien en wijzigen, als ook je privacy instellingen. Als je ingelogd bent, kun je dat eenvoudig via MyClub.

Als je je persoonsgegevens wil inzien, dan kan dat. Stuur een e-mail naar privacy en je ontvangt een bestand waarin jouw gegevens zijn geëxporteerd. 
 
Tenslotte, als je nog vragen hebt, kun je ook een mail sturen naar privacy.
Terug naar boven