Algemene Ledenvergadering

Hier vind je de agenda voor de ledenvergadering 2019 en de notulen van 2018.

De algemene ledenvergadering 2019 wordt gehouden op vrijdag 29 maart 2019.
 

De agenda's en notulen van voorgaande jaren vind je onder Ledenvergadering > Docs
 
Terug naar boven