Oprichting HV Avanti

Op 12 april 1965 vond in het gebouw van de Voorste Venne de oprichtingsvergadering plaats.

Het initiatief ging uit van Kapelaan Peeters (coördinator jeugdwerk), Ben van Olffen (bestuurslid jeugdcentrale) en Albert Pol (voorzitter jeugdafdeling RKDVC). Deze vergadering werd bezocht door 43 dames en heren, die uit hun midden een voorlopig bestuur kozen. Louis van Drunen werd benoemd tot ere-voorzitter en Albert Pol tot voorzitter.

De kleuren geel en zwart werden tijdens deze oprichtingsvergadering gekozen tot clubkleuren.

De eerste financiën waren een totaalbedrag van ƒ 300,- (ca. € 136,-), van de Jeugdcentrale, de Sportraad en RKDVC.

De trainingen kwamen in handen van de heren M. van der Wiel en J. ter Borg.Ondanks dat tijdens de oprichtingsvergadering de naam Avanti gekozen werd, bleef de vereniging onderdeel vormen van voetbalvereniging RKDVC. Het sportpark dat op 20 juni 1965 in gebruik werd genomen, was al de thuishaven van RKDVC. Avanti kreeg de gelegenheid om ook van dit complex gebruik te maken.

Deelname aan competitie was nog niet mogelijk, maar de trainingen geschiedden onder deskundige leiding van de heer Ter Borg. Jammer genoeg moest hij – door emigratie - de vereniging al snel verlaten. De trainingsopkomst was bijzonder goed en dat werkte aanstekelijk; het ledenaantal steeg.

Op 13 november 1971 werd sporthal Onder de Bogen officieel geopend. Hoogtepunt was de door Avanti (met name Albert Pol) georganiseerde wedstrijd tussen het Nederlandse damesteam en Bratislava. Op de foto overhandigt Karin Pol, speelster van de Meisjes Aspiranten, een aandenken aan de aanvoerster van het Nederlandse team. Achter het doel zijn tribunes zichtbaar die speciaal voor dit evenement waren gebouwd.

Terug naar boven