Word TEAM Mediator

29 september 2014
Het handbalseizoen is weer van start gegaan dus pakken we ook weer de draad op van het veranderingsproces, waar we met elkaar voor de vakantie aan begonnen zijn. Voor veel mensen is het nog een ver van mijn bed show, maar ook binnen HV Avanti zal er iets moeten veranderen met alle onzekerheid om ons heen. We zullen deze gewenste zekerheid zelf moeten creëren!

Na raadpleging van de leden hebben we op de ledenvergadering gekozen om al werkende te komen tot een nieuwe werkstructuur voor onze vereniging. We hebben dit proces van veranderen een naam gegeven: "HV Avanti NU". De nieuwe werkstructuur moet leiden tot meer TEAMSPIRIT binnen HV Avanti. Elk team binnen onze vereniging krijgt zijn eigen verantwoordelijkheid om het stuur om te gooien.

Voor de vakantie hebben we u kennis laten maken met de zeven Team Links. Deze zeven leden vormen samen met de vier aftredende bestuursleden een TO (Team Link Overleg). Even iets veranderen, wat we al jaren op een bepaalde manier doen, vraagt om veel geduld en lef bij het ter discussie stellen van het eigen functioneren. Continuïteit van de vereniging is voor dit overgangsjaar gewaarborgd.

Inmiddels heeft u via ons nieuwsbulletin kunnen lezen hoe we te werk gaan. We hebben 7 organisatie- en 12 handbalteams. Elk team heeft één teamlid die de rol van Team Link (TL) op zich neemt. Hij/zij is daarmee het aanspreekpunt voor het functioneren van zijn eigen team. De Team Link wordt bijgestaan door een Team Mediator (TM). We hebben dus op termijn 19 TLers (Team Links) en 19 TMers (Team Mediators).

Dat zijn 38 leden die met elkaar sturing geven aan HV Avanti. “Zijn dat er niet teveel?”
Wel als ze allemaal over het zelfde iets te zeggen willen hebben, maar dat is in de nieuwe opzet niet het geval.
  • Mocht u vragen hebben over contributie dan moet u de Team Link van het team financiën benaderen.
  • Heeft u vragen over het team waar u kind in speelt, dan kunt naast de coach/trainer ook de Team Link van het betreffende handbalteam benaderen voor een antwoord.
  • Heeft u moeite met het functioneren van de coach/trainer dan kunt u de Team Link ‘handbalteams’ aanspreken of de TL van het team Technische zaken.

Elk teamlid  binnen HV Avanti vervult minimaal één rol  binnen zijn eigen team. Een rol bevat enkele terugkerende werkzaamheden gericht op het beter functioneren van het team. Tot aan de B jeugd vervullen de jeugdleden deze rollen i.s.m. hun ouders. Welke rol u of uw dochter/zoon neemt hangt af van de interesse, kwaliteiten, talenten, mogelijkheden en de vraag/behoefte van het handbalorganisatieteam.

In het 1e TO (Team Link Overleg) is besloten dat alle organisatieteams door de handbalteams ondersteund moeten worden. Zonder deze organisatieteams kan er namelijk niet gehandbald worden. De zeven organisatieteams staan garant voor continuïteit in en om het handbalveld. Daarbij moet u denken aan ledenadministratie, scheidsrechters, kantine en beheer van de handbalvelden, etc. Elk handbalteam zorgt dat er voor elk organisatieteam een contactpersoon is. Diegene die deze rol op zich neemt mag deze rol als contactpersoon, binnen zijn eigen team, ook voor meerdere organisatieteams vervullen.

Voor 1 oktober zullen alle teams (organisatie en handbalteams) in de vorm van een teamconvenant hun eigen doelen en werkafspraken vastleggen. Elk seizoen zal dit opnieuw gedaan worden. In deze convenanten staan de namen van de teamleden en de rol die ze vervullen voor hun eigen team. Bedoeling is dat al deze rollen en namen ook op onze nieuwe website komen te staan. Hierdoor kan iedereen er achter komen wie wat waarvoor aanspreekbaar is.

Alle Team Links vormen samen het TO (Teamlink Overleg). Op dit overleg vindt afstemming plaats over het functioneren van de organisatie- en handbalteams. Om na een jaar te kunnen beslissen of deze nieuwe werkstructuur ook werkbaar is moet er nog wel het een en ander gebeuren. De eerstvolgende actie is eigenlijk het benoemen van de 19 mediators.
Voor veel mensen is de rol van Team Link nog wel voor te stellen. Bij de rol van Team Mediator ligt dat anders. Vandaar dat we in deze brief wat verder ingaan op de inhoud van deze rol.

TEAM MEDIATOR:

Een Team Mediator is de rechterhand van de Team Link. Hij/zij weet, ziet en hoort alles wat er zich afspeelt binnen het team. Hierdoor is zijn/haar hoofdtaak het adviseren van de Team Link bij het nemen van dagelijkse beslissingen. Een sparringpartner die het vertrouwen heeft van de teamleden en een neutrale positie inneemt bij elk afzonderlijk en/of persoonlijk probleem.

Waarom een mediator?

We zitten midden in een informatietijdperk. Alle vragen die we hebben kunnen we via het internet snel en eenvoudig beantwoord krijgen. Het zelf vinden van een antwoord stelt ons in staat meer de regie te voeren over ons leven. De hoeveelheid informatie, die we dagelijks tot ons nemen, versterkt het hebben van een eigen mening. “We weten dus meer, maar kunnen we er ook meer mee?”
Al deze openbare informatie zorgt dat er meer mensen zijn die dingen weten. Helaas is weten niet genoeg om ook in de praktijk goed voor de dag te komen.
Persoonlijk heb ik de indruk dat al die informatie ons minder slagvaardig maakt. Ik zie steeds meer mensen die vaardigheden missen om zelf tastbaar resultaat te behalen. Om deze scheefgroei tegen te gaan denk ik dat we vaker de confrontatie met onszelf aan moeten gaan. “Dat wat u weet wordt wijsheid als u het toetst aan een andere werkelijkheid.”

Met meer meningen krijg u ook meer momenten van uitwisseling (discussie). Als we op een feestje zitten gaat dit meestal wel goed. Bij een situatie waar het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid, en/of meerdere belangen, dan dreigen we sneller vast te lopen. Herhaling van standpunten leidt uiteindelijk tot het nemen van afstand van elkaar. Als deze periode te lang duurt en we negeren elkaars mening dan wordt de samenhang, die nodig is voor TEAMSPIRIT, aangetast. Voor dit soort momenten hebt u iemand nodig die u helpt in het herpakken van de eigen regie. Een TMer (Team Mediator) doet dat zonder vooroordeel en veroordeling. Een Team Mediator is er voor het team en het bewaken van TEAMSPIRIT. Daar maken alle leden en ouders binnen HV Avanti deel van uit. Extra aandacht voor harmonie en veilig voelen is belangrijk om elk individu in zijn kracht te krijgen voor meer TEAMSPIRIT.  

De TM helpt u bij het behouden van de regie op uw eigen mening. Dat doet hij/zij op een bepaalde manier.
Zo zal hij/zij zich vooral richten op het starten van het acceptatieproces en de verantwoordelijkheid die u daar zelf in heeft. We kunnen nog zoveel voelen, denken, weten of ondernemen. Uiteindelijk zullen we onze beperkingen moeten leren inzien en accepteren.

Een acceptatieproces verloopt voor ieder persoon anders in tijd en vorm. We zijn verschillend en allemaal uniek. Om deze verschillen makkelijker te overbruggen, en ieder individu in zijn eigen waarde (kracht) te laten, kan een neutrale gesprekspartner uitkomst bieden. Een Team Mediator is een soort vluchtheuvel waar u even stil kunt staan. Hij/zij creëert tijd om beter zicht te krijgen op de situatie waar u in terecht bent gekomen. Hij/zij kan met bemiddeling zorgen dat u veilig de overkant kunt bereiken.

Heeft u interesse in het vervullen van deze rol meldt dit dan bij één van de Team Links binnen HV Avanti. We zullen u dan uitnodigen voor een eerste bijeenkomst om met elkaar kennis te maken.

Namens het TO
Gerard Koppenhol
Procesbegeleider HV Avanti NU

 

Handbal proberen?

27 december 2019
Er zijn nog mensen die niet weten hoe leuk handbal is!   Als je aan kinderen in sporthal vraagt waarom handbal zo leuk is… Meer >
 
www.hvavanti.nl

Opbrengst Grote clubactie

27 december 2019
De verkoop van Grote Clubactieloten zorgt ervoor dat maar liefst 80% in de kas van onze vereniging landt. Doordat alle leden hieraan… Meer >
 
www.hvavanti.nl

Nieuwe tenues voor de E2

24 november 2019
De meiden van de E2 van Handbalvereniging Avanti hebben de sponsoren beloond met een dikke high five: dankzij die drie enthousiaste… Meer >
 
www.hvavanti.nl

Cheque Rabo Clubsupport

04 november 2019
Onze club heeft een mooie cheque mogen ontvangen van Raboclubsupport! HV Avanti bedankt alle Rabobankleden die op ons gestemd hebben.
 
 
 
 
07-09-2019 Meer >
 
 
 
09-08-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-10-2018 Meer >
 
 
27-09-2018 Meer >
 
27-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-12-2017 Meer >
 
 
30-11-2017 Meer >
 
 
 
27-09-2017 Meer >
 
 
 
 
 
21-06-2017 Meer >
 
 
19-06-2017 Meer >
 
12-06-2017 Meer >
 
 
 
22-05-2017 Meer >
 
 
 
23-03-2017 Meer >
 
 
13-03-2017 Meer >
 
 
 
 
22-12-2016 Meer >
 
20-12-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
29-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-03-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
20-11-2015 Meer >
 
18-11-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
02-09-2015 Meer >
 
31-08-2015 Meer >
 
 
23-08-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-01-2015 Meer >
 
 
 
 
17-11-2014 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
31-08-2014 Meer >
 
 
Terug naar boven