Agenda ledenvergadering 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017
 
Datum: vrijdag 23 juni 2017  
Aanvang: 20.00 uur  
Locatie: Clubhuis “De Schakel”  

   
20.05 uur Opening en mededelingen
20.10 uur Notulen jaarvergadering 2016
20.15 uur Verslagen Teams (TO)
  • Communicatie
  • Finance
  • Onderhoud & Beheer
  • Programmabureau
  • Secretariaat
  • Technische Zaken
20.30 uur Verslag en begroting penningmeester
20.50 uur PAUZE
21.00 uur Stand van zaken nieuwe sporthal
21.15 uur Jubilarissen
21.30 uur Uitreiking beker ereleden
21.40 uur Teamspiritcode
21.55 uur Rondvraag
22.15 uur Sluiting ledenvergadering
Terug naar boven