Contributie

De contributie wordt per 3 maanden (eind maart, juni, september en december) geïnd voor Avanti. In mei wordt de jaarlijkse contributie voor het NHV, de Bond geïnd. De bondscontributie verloopt ook via Avanti.

Indien u zich wil afmelden, dient u dit te doen voor 31 mei bij het wedstrijdsecretariaat. De vereniging is verplicht de bondscontributie jaarlijks vooraf af te dragen en derhalve is het niet mogelijk om tussentijds af te melden bij de bond. Indien u zich tussentijds afmeldt, kan er dus geen verrekening of terugbetaling van de bondscontributie plaatsvinden.
 
Leeftijd Team mnd (€) bond (€)
4, 5 en 6 jaar Kabouters 6,55 6,10
7 en 8 jaar F-jeugd 6,55 23,45
9 en 10 jaar E-jeugd 7,70 23,45
11 en 12 jaar D-jeugd 9,40 33,80
13 en 14 jaar C-jeugd 9,40 43,90
15 en 16 jaar B-jeugd 9,40 53,20
17 en 18 jaar A-jeugd 10,55 58,05
19 jaar en ouder Senioren 15,30 67,00
Rekreanten Rekreanten 9,20 29,90

U kunt ook niet-spelend lid worden voor € 5,00 per maand. U ontvangt hiervoor o.a. uitnodigingen voor neven-activiteiten. U kunt zich aanmelden bij de secretaresse.
Terug naar boven